Share this content on Facebook!
01 Jan 2015

Yoga betyder gemenskap av själ samt kropp. Målet med träningen är att uppnå moksha - ultimat. Mitt syfte är att eliminera den felaktiga uppfattningen att yoga är för äldre och sjuka. Att börja med yoga i tidig ålder är att föredra eftersom kroppen då är väldigt flexibel. Som ordspråket säger "det är bättre att förebygga än att bota". Även yoga hjälper i behandling av olika typer av sjukdomar, är det inte det enda målet.

Gamla läromästare som Patanjali har gjort mänskligheten känner att yoga är en vetenskap som är praktisk och användbar med garanterad tillväxt nå alla nivåer av människaexistensen - fysiska, mentala, känslomässiga, fysiologiska och andliga. Patanjalis enda princip är att flytta från...